DG Mid-fryslan

 

Actueel

Stichting Veelkleurige Kansen


Gemeenteavond met da. Jolan Banaï – Gaaikema


Op woensdagavond 8 januari 2014 kwam da. Jolan Banaï – Gaaikema vertellen over de Stichting Veelkleurige Kansen waarvoor zij zich in Suriname met hart en ziel inzet. Een aantal jaren geleden was zij al eens te gast in onze Gemeente. Zij zat toen boordevol plannen voor Suriname, vooral voor kinderen.

Nu werkt en woont zij alweer een paar jaar in Suriname en is er veel gebeurd. Da. Jolan is doopsgezind. Aangezien er in Suriname niet zoveel doopsgezinden zijn, wordt met verschillende kerken samengewerkt, zoals o.a. de Evangelische Broeder Gemeente.

Zij heeft zich ondertussen opnieuw ontfermd over kinderen, wezen en getraumatiseerde kinderen, en er een aantal in huis genomen. Er wordt gewerkt aan gezinsvervangende tehuizen en aan een internaat.

Da. Jolan geeft ondertussen verschillende cursussen, zoals therapeutisch schilderen, verhalen en gedichten leren schrijven en theologie voor predikers. Andere medewerkers van de stichting geven knip- en naaicursussen en muzieklessen. Er wordt omgezien naar mensen met een beperking, een school wordt ondersteund met kleine projecten, gezondheidslessen worden gegeven, etc.

Op de website van de stichting, www.veelkleurigekansen.nl , kunt u o.a. lezen met welke projecten de stichting bezig is en welke in oprichting zijn.


Da. Jolan Banaï en de stichting doen geweldig werk in Suriname. Het is goed dat zij erover komt vertellen en dat wij haar opnieuw kunnen ondersteunen. Het zijn mooie, kleine projecten waaraan gewerkt wordt en die nog opgestart worden. Bij zulke kleinschalige projecten blijft het geld niet aan de strijkstok hangen. Zij vertelt en laat zien hoe het op de juiste plek terecht komt.


Nog aardig om te vertellen is het volgende:

In één van haar eerste blogs vertelt da. Jolan dat zij iets met de regenboog heeft. Als zij de eerste keer in Suriname uit het vliegtuig stapt, is daar de regenboog. Ze voelt en weet zich door God gesteund.

NIEUWE SCHOOLBORDEN

Op 1 oktober 2013 zijn er 5 nieuwe schoolborden in gebruik genomen bij de Clarkeschool, aangeboden door de jeugd van de doopsgezinde kerk te Haarlemmermeer. Niet slechts 5 klassen hebben nieuwe schoolborden gekregen, maar 10, want de schoolborden van deze 5 klassen, 3 eerste klassen, een kleuterklas en een tweede klas, zijn naar de oude school gegaan, waar schoolborden waren met heel veel gaten en lelijke stukken erin. Dus 10 klassen zijn blij met deze nieuwe schoolborden.

SAMENWERKING

Er is nauwe samenwerking tussen het bestuur van de VK in Nederland en de VKS in Suriname.
Lees ook alles over

KINDERHULP SURINAME 'LOBI PIKIEN'

in de toekomst worden die projecten onderdeel van de Veelkleurige Kansen

SANITAIR PROJECT

Zie het resultaat van onze sanitaire voorzieningen bij de Clarke-school!  Er is betegeld!
Alles is schoner en netter!
De meisjestoiletten zijn klaar
en de jongenstoiletten,
een geslaagde missie!
 

Gemaakt op een Mac