DG Mid-fryslan

 

Actueel

Gemaakt op een Mac

Wereldbroederschapsdag

20 januari 2019, Vriend of Vreemdeling

Op zondag 20 januari vierden wij Broederschapsdag in de Bidler te Wergea.

Deze keer verzorgt door de DG Mid Fryslân.


Wat is Wereldbroederschapsdag?

De oorsprong van de Wereldbroederschapsdag ligt in de periode van de Zwitserse reformatie van Ulrich Zwingli. In de groep van Zwingli bevond zich een aantal ontevreden leden, zij vonden de vernieuwingen niet ver genoeg gaan. Onder hen waren Conrad Grebel en Felix Mantz. Zij zochten contact met Thomas Müntzer in Duitsland om met hem te spreken over de betekenis van avondmaal en doop. Grebel en Mantz raakten in conflict met Zwingli omdat deze vreesde dat zijn volkskerk schade zou lijden door de radicaliteit van de groep Grebel. Deze groep had al gevraagd of zij een afzonderlijke gemeente mocht stichten. Op 17 januari 1525 liet de Raad van Zürich een disputatie over de doop houden, waarbij de kinderdoop verplicht werd. Op 21 januari kwam er bovendien een verbod op de samenkomsten van de radicalen. Daarnaast werd een aantal mensen verbannen. Op de avond van zaterdag 21 januari 1525 vroeg Jörgen Blaurock aan Grebel hem te dopen met de ware christelijke doop. Toen hij die van Grebel ontvangen had, voltrok Blaurock de plechtigheid aan de anderen. Iedere gedoopte werd nu ook doper. Daarmee ontstond de doperse beweging. Op een zondag rond 21 januari wordt dit herdacht met het vieren van de Wereldbroederschapsdag.


Viering 20 januari 2019

Op 20 januari vierden wij met bijna 200 broeders en zusters Wereldbroederschapsdag in de Bidler te Wergea. Na ontvangst met koffie werd ieder welkom geheten door br. Roelof Akse namens de FDS en zr. Betty Bannink namens de DG Mid Fryslân. Ook kregen wij warme groeten van br. Samuel Almada die onze gast uit Argentinië was. Heel bijzonder om een broeder aan de andere kant van de wereld in onze dienst te mogen verkomen juist op deze dag.

Met beeldend verhaal vertelt door Jeltsje Kooistra, Kikker en de vreemdeling werden we meegenomen in het thema. Dit thema werd verder uitgediept door zr Jantsje Huizinga en de liturgiegroep, Gatske Colmer, Piet Vellinga en Jacob van der Hoek. Waarbij zr Jantsje Huizinga tijdens de overdenking verdiepende vragen te beantwoorden kreeg van de leden van de liturgiegroep. Een mooie vorm om de gemeente mee te nemen in de overdenking.


Voorgedragen werd het gedicht:

Noem mij geen vreemdeling

Noem mij geen vreemdeling:

mijn woorden klinken vreemd,

maar mijn gevoelens zijn dezelfde als die van jou.

Noem mij geen vreemdeling:

ik wil mensen dicht bij me,

omdat het zo koud is en kil

diep in mijn hart.

Noem mij geen vreemdeling:

de grond waarop wij lopen is dezelfde,

maar niet het ‘beloofde land’

dat ik had verwacht.

Noem mij geen vreemdeling:

Grenzen zijn mensenwerk,scheidingsmuren bouwen wij zelf

en isoleren ook jou.

Noem mij geen vreemdeling:

ik zoek zoals jij vrede en recht

in naam van God,

zo is er maar één....


(gedicht uit de Filippijnen)