DG Mid-fryslan

 
Gemaakt op een Mac

Onze Broederkring


Enkele jaren geleden is de broederkring van de doopsgezinde gemeente Mid Fryslân opgericht. Van de 16 leden komen we doorgaans met 10-12 broeders bij elkaar op de tweede maandag of dinsdag avond van de maand. De bijeenkomsten duren op z’n langst 2 uur.                              


Ons programma bestaat meestal uit:


-3 sociaal/maatschappelijke of culturele onderwerpen.

-2 religieus/spirituele onderwerpen

-1 avond gezamenlijk met de zusters waarvoor een spreker wordt uitgenodigd met een bijzonder onderwerp

-Afsluitend in mei een dagtrip met de partners. We proberen dan in ieder geval een bezoek te brengen aan een andere geloofsgemeenschap in Fryslân


De onderwerpen worden ingebracht door de broeders. Een aantal worden door de broeders zelf behandeld. Gasten zijn altijd van harte welkom; dus mocht u een bijeenkomst bij willen wonen zien we u wel verschijnen. Natuurlijk is het handig te voren even te bellen. Het  kan zijn dat er iets in het programma wordt aangepast


Plaats van samenkomst:     Doopsgezinde kerk gemeente Mid Fryslân

                                            Hoofdstraat 44, 9001 AM Grou                                  


Het bestuur:

Piet Vellinga, voorzitter                              tel. 0566652668 / email: pietvellinga@hetnet.nl

Johan van den Berg, secr./penningmr.      tel. 0631159344 / email: jhvandenberg2@gmail.com

Jo Zeemans                                               tel. 0566651661 / email: j.zeemans@hetnet.nl

Archief

21 - 11 - 2013

Homme Rijpkema

26 - 10 - 2013

Landelijke broederschapsdag

31 - 10 - 2015

Landelijke

broederschapsdag

Programma broeder - gemeentekring seizoen 2016/2017


Voor het voorjaar van 2017 staan nog de volgende activiteiten op het programma


-Donderdag 23 februari 2017, gemeentekring 19.30 uur

De toekomstige ORGANISATIE van onze gemeente

Avond ter bespreking/discussie over de toekomstige organisatie van onze gemeente, voorbereidt door de Toekomstgroep


-Donderdag 16 maart 2017, gemeentekring 19.30 uur

Filmavond, onder leiding van Br. Jetze Dijkstra uit Veenwouden


-Donderdag 20 april 2017, gemeentekring 20.00 uur

Zuster Cocky de Graaf vertelt over hun zendingswerk in Tanzania
                                                                                

-Zaterdag 20 mei 2017, voor allen

Het jaarlijks door de broederkring te organiseren uitstapje. ‘s Ochtends brengen we een bezoek aan de Koptische Kerk in Hijlaard en ’s middags gaan we (als dat lukt) naar de B.B. bunker te GrouPiet Vellinga