DG Mid-fryslan

 
Gemaakt op een Mac

Adres vermaning:

Hoofdstraat 44

9001 AM Grou


Koster:

Hoofdstraat 42

9001 AM Grou


Correspondentie adres:

Secretariaat

Doopsgezinde Gemeente Midfryslan

Van Sminiawei 4

8495 MT Aldeboarn