Over ons

Over ons

Dagelijks bestuur Kerkenraad

Voorzitter:      

P. Vellinga            tel. 0566-652668 

E-mail: voorzitter@midfryslan.doopsgezind.nl

Secretaris:     

E. Pacanda-Bolier. tel. 0566-651849‬

E-mail: secretaris@midfryslan.doopsgezind.nl

Pastoraal werker:

zr. Jantsje Huizinga tel.:

E-mail: jantsje.huizinga@hetnet.nl

Koster: Vacant

Bank

Rabobank IBAN nummer NL41RABO0300414234

t.n.v. Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân te Heerenveen