Ontstaan Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân

Ontstaan Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân

Een korte geschiedenis van het ontstaan van de Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân.

  • Akkrum
  • Grou
  • Terherne
  • Jirnsum
  • Aldeboarn
  • Poppenwier
  • Wergea

In 1996 zijn de kerkenraden en leden van deze kleine gemeentes tot de conclusie gekomen dat samen gaan in één gemeente het voortbestaan van een doopsgezinde gemeente voor dit deel van de provincie enz…..